Verklaring deelname toertocht

Deelname aan de toertocht is geheel voor eigen risico. U gaat ermee akkoord dat deelname aan het verkeer, volledig voor eigen risico is. Ik ben op de hoogte dat de organisatie van deze toertocht op generlei wijze aansprakelijk te stellen is voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij ik eventueel betrokken raak. Uw deelname aan deze reis is derhalve op eigen risico.” Door deel te nemen verklaard u tevens over een voldoende goede fysieke en mentale conditie te beschikken.

Toelichting op Eigen Risico Verklaring Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Honda Bromfietsen als organisator zal onderweg op vele manieren proberen de veiligheid van de deelnemers te waarborgen en de kans op ongelukken te beperken. Ook zullen we voor wat betreft deelname aan het verkeer zo goed mogelijk advies geven. Omdat de deelnemers zelf een voertuig besturen kan Honda Bromfietsen zich niet verantwoordelijk stellen voor eventuele ongevallen en materiële of fysieke schade die hieruit voortkomt. Ook stellen wij ons niet aansprakelijk voor het rijgedrag van lokale weggebruikers die eventueel een ongeluk veroorzaken waarbij deelnemers betrokken raken. Deelname aan de toertocht is derhalve volledig op eigen risico. Om deze aansprakelijkheidsbeperking zo duidelijk mogelijk te maken dient Honda Bromfietsen voor vertrek in het bezit te zijn van een ondertekende ‘eigen risico’ verklaring. Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor (de gevolgen van) je eigen rijgedrag zullen we je niet verplichten routes te rijden of obstakels te trotseren waar je je persoonlijk niet veilig bij voelt. Je kunt dit dan ter plaatse kenbaar maken aan de begeleiding. Er zal dan in overleg een alternatief worden geboden. Omdat een alternatieve route vaak niet binnen bereik ligt of het groepsbelang hier nadelen van ondervindt zal de reisleider je aanbieden in de volgauto plaats te nemen. Medicijnen, Ziektes en Fysieke conditie Indien je afhankelijk bent van medicijnen (zoals insuline) of als je door je gezondheid bepaalde beperkingen hebt, dien je de begeleider hiervan aan het begin van de tocht van op de hoogte te stellen. Mocht je niet zeker zijn of je met een bepaalde ziekte of gezondheidsproblemen de tocht op verantwoorde wijze kunt maken, neem dan ruim voor vertrek contact met je arts. Houd er rekening mee dat de tocht fysiek en mentaal inspannend kan zijn en dat dit versterkt kan worden als de weeromstandigheden tegen zitten of andere externe factoren de tocht beïnvloeden. Wij verwachten van iedere deelnemer dat hij/zij zich goed informeert over de zwaarte van de tocht. Je dient te verklaren te beschikken over een voldoende goede gezondheid om de tocht succesvol en probleemloos te volbrengen. Honda Bromfietsen stelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van je eigen gezondheid en fysieke conditie tijdens de tocht. Natuurlijk zullen wij je onderweg indien mogelijk zoveel mogelijk bijstaan, mits de rest van de groep hier niet teveel nadeel van ondervindt.

Disclaimer

De deelname is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer verklaart door ondertekening van de eigen risicoverklaring en Disclaimer dat hij of zij op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van persoonlijke of zakelijke schade die de deelnemer zou kunnen lijden als gevolg van deelname aan het evenement. De rit individueel te rijden. Dat zijn/haar brommer / motor minimaal WA verzekerd is en over een geldig motorrijbewijs te beschikken om de betreffende motor te mogen besturen. Voor en/of tijdens de rit (inclusief de pauzes) geen alcohol of verdovende (stimulerende) middelen te gebruiken en zich aan alle verkeersregels te houden. De deelnemer kan op ieder moment van de route afwijken indien hij dat veiliger vindt.

Winkelwagen